Een eerstelijnspsycholoog en GZ psycholoog in de basis GGZ werkt praktisch en probleemgericht. De behandeling kan per persoon verschillen aangezien elk mens uniek is. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van meerdere technieken onder andere uit de cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, en de oplossingsgerichte therapie. In het eerste kennismakingsgesprek (intake) kun u vertellen waarom u hulp zoekt. De klachten worden samen met u in kaart gebracht. Er wordt onder andere met u besproken of u zich op uw gemak voelt. Aan het einde van het intakegesprek zal er een voorlopige diagnose worden gesteld en wordt er een behandelplan opgesteld.

In de behandeling zal de psycholoog in een aantal gesprekken met u ingaan op uw problemen. In de meeste gevallen zal de psycholoog zelf met u aan die problemen gaan werken. In sommige gevallen is het wenselijk om u door te verwijzen naar een andere hulpverlener. Een reden hiervoor kan zijn dat het beter is dat u door een gespecialiseerde hulpverlener wordt geholpen. In overleg met u wordt uw huisarts daarover geïnformeerd. In deze praktijk is de psycholoog tevens Gezondheidszorgpsycholoog, werkzaam in de basis GGZ, deze zorg is kortdurend.

De gesprekken met de psycholoog zijn vertrouwelijk van aard. De psycholoog is gebonden aan regels en uitgangspunten van geheimhouding, welke staan omschreven in het boekje ‘Beroepsethiek voor psychologen’(Nederlands Instituut voor Psychologen). Verder voldoet de praktijk aan alle kwaliteitseisen van de beroepsgroep, tevens heeft de praktijk een certificaat voor visitatie. De kwalificaties zijn: GZ psychologe en eerstelijnspsychologe. Lidmaatschap beroepsgroep: LVVP. Alle kwalificaties en het kwaliteitsstatuut liggen ter inzage op de praktijk.