Een GZ psycholoog in de Basis GGZ werkt praktisch en probleemgericht. Een behandeling in de Basis GGZ is kortdurend. De behandeling kan per persoon verschillen aangezien elk mens uniek is. In een behandeling wordt gebruik gemaakt van meerdere technieken onder andere uit de cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, en de oplossingsgerichte therapie. Kort voor een intakegesprek wordt er digitaal een intakevragenlijst en een klachtenlijst naar u toegestuurd, zodat de psycholoog op de hoogte is van uw klachten. In het intakegesprek worden de klachten samen met u verder uitgediept. Indien nodig, kan er gekozen worden voor meer uitgebreide diagnostiek, (deze diagnostiek kunt u thuis digitaal invullen).  Daarnaast wordt er met u besproken of u zich op uw gemak voelt. Aan het einde van het intakegesprek zal er een voorlopige diagnose worden gesteld en wordt er een behandelplan opgesteld.

In de behandeling zal de psycholoog in een aantal gesprekken met u ingaan op uw problemen. In de meeste gevallen zal de psycholoog zelf met u aan die problemen gaan werken. In sommige gevallen is het wenselijk om u door te verwijzen naar een andere hulpverlener. Een reden hiervoor kan zijn dat het beter is dat u door een gespecialiseerde hulpverlener wordt geholpen. In overleg met u wordt uw huisarts daarover geïnformeerd.

Tijdens en na afronding van de behandeling, zal er aandacht besteed worden aan evaluatie. Deze evaluatie vindt zowel mondeling als met een klachtenlijst plaats.

De gesprekken met de psycholoog zijn vertrouwelijk van aard. De psycholoog is gebonden aan regels en uitgangspunten van geheimhouding, welke staan omschreven in het boekje ‘Beroepsethiek voor psychologen’(Nederlands Instituut voor Psychologen). De praktijk voldoet aan alle kwaliteitseisen van de beroepsgroep, tevens heeft de praktijk een certificaat voor visitatie. De kwalificaties zijn: GZ psycholoog: BIG nr: 69062350725 en eerstelijnspsycholoog (NIP). Lidmaatschap beroepsgroep: LVVP. Alle kwalificaties en het kwaliteitsstatuut liggen ter inzage op de praktijk.