Vergoeding behandeling boven 18 jaar:

Vergoeding 2022: de praktijk heeft contacten met alle zorgverzekeraars en brengt alle sessies in rekening bij uw zorgverzekeraar. Let op: per kalenderjaar geldt het eigen risico. Dit eigen risico kunt u gespreid betalen, hiervoor kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Boven het bedrag van het eigen risico worden de kosten vergoed.

Wilt u dat de kosten niet via uw zorgverzekeraar lopen, dan kunt u dit bij aanvang melden.

Er is vanaf 1 januari een nieuwe bekostiging van de GGZ:  het zorgprestatiemodel.
In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet
meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. 

Tarieven NZA 2022 (de Nederlandse zorgautoriteit stelt deze maximale tarieven vast) : 60 minuten intake (wordt berekend als diagnostiek): 163,37 euro, 45 minuten sessie behandeling: 120,99 euro.  De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Elke zorgverzekeraar vergoed een bepaald percentage van dit tarief. Dit verschilt per zorgverzekeraar, circa tussen de 83 procent en 96 procent van bovenstaande tarieven. Daarnaast kunnen andere zorgprestaties in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld uitgebreidere diagnostiek of bijvoorbeeld een email contact of overleg met derden en voor een huisbezoek wordt er reistijd in rekening gebracht. U kunt contact opnemen met de praktijk als u een vraag heeft over deze tarieven of over de tarieven van uw zorgverzekeraar.

In 2022 wordt er gewerkt met een zorgvraagtype in plaats van diagnoses. De duur van een consult bepaalt het tarief. Er wordt in deze praktijk 45 minuten per sessie voor u in de agenda gereserveerd. Deze tijd zal in rekening worden gebracht. Voor de intake wordt er echter een 60 minuten (diagnostiek sessie) in rekening gebracht. Een zorgaanbieder mag uitgaan van de tijd die voor u in de agenda is gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.

OVP: Indien u de nota zelf wilt betalen (OVP zorg) zijn de kosten in 2022 bedraagt 95 euro per sessie. Let op: Indien er diagnostiek en vragenlijsten worden ingevuld, of overige (o.a .reistijd, intercollegiaal overleg, informatie verstrekken aan derden) wordt deze extra tijd in rekening gebracht.

NO-show tarief:  een gesprek dient 24 uren van te voren worden geannuleerd. Het tarief van no-show bedraagt 30 euro per sessie.

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding zorgverzekeraars 2019