Vergoeding behandeling boven 18 jaar:

Vergoeding 2021: gesprekken  worden vergoed  vanuit de basisverzekering.  Uw huisarts zal u doorverwijzen. Er moet bij aanmelding een duidelijke DSM-5 (een classificatiesysteem van de GGZ) klacht aanwezig zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan een depressie of een angststoornis. Er zijn drie trajecten: Kort traject (totaal 300 minuten, circa 5 gesprekken), Middellang traject (circa 8 gesprekken),  intensief traject (totaal 750 minuten, maximaal 11 gesprekken). De NZA (Nederlandse Zorg Authoriteit) geeft de maximumtarieven per jaar aan In elk contract wordt bepaald welk percentage van het NZA tarief wordt  vergoed.

Vergoeding 2022: Er komt een verandering de bekostiging van de GGZ:  het zorgprestatiemodel.
In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet
meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. De nieuwe bekostiging voor de ggz gaat op 1 januari 2022 in. Krijgt u in 2021 een behandeling en loopt uw behandeling door in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt
een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreert uw
zorgverlener volgens het zorgprestatiemodel. De zorg
verzekeraar kijkt voor beide jaren of u eigen risico moet
betalen.

In 2022 wordt er gewerkt met een zorgvraagtype in plaats van diagnoses. De duur van een consult bepaalt het tarief. Er wordt in deze praktijk 45 minuten per sessie voor u in de agenda gereserveerd. Deze tijd zal in rekening worden gebracht. (Een zorgaanbieder mag uitgaan van de tijd die voor u in de agenda is gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde). Daarnaast kunnen andere zorgprestaties in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld diagnostiek of bijvoorbeeld een email contact of overleg met derden. Voor meer informatie, kunt u de digitale folder aanklikken.

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract. U kunt contact opnemen met de praktijk als u een vraag heeft over uw zorgverzekeraar.

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding zorgverzekeraars 2019

Eigen risico: houdt u wel rekening met uw eigen risico. Voor de zorgverzekering geldt een verplicht eigen risico voor iedereen van 18 jaar en ouder. Dat betekent dat u zelf in het begin van een nieuw kalenderjaar een eerste deel betaalt van de zorg die u ontvangt.

OVP: Indien u de nota zelf wilt betalen (OVP zorg) zijn de kosten in 2021: 90 euro per sessie. Het tarief van 2022 bedraagt 95 euro per sessie.

NO-show tarief:  een gesprek dient 24 uren van te voren worden geannuleerd. Het tarief van no-show bedraagt 30 euro per sessie.