Mijn specialisaties zijn rouwverwerking, depressie, burnoutklachten, angstklachten, assertiviteitsproblemen, en hoogsensitiviteit. Verder kunt U met veel verschillende klachten bij Psychologie praktijk Veenstra terecht.

Problematiek bij kinderen en jongeren

 

 • Rouw- en verliesverwerking (door o.a. scheiding, overlijden)
 • angsten
 • pesten
 • slaapproblemen
 • somberheid
 • trauma
 • assertiviteitsproblemen
 • schoolproblemen
 • sociale vaardigheden
 • onzekerheid
 • milde gedragsproblemen
 • identiteitsproblemen
 • hoogsensitiviteit
Problematiek bij volwassenen

 

 • Rouw- en verliesverwerking (o.a. verlies door overlijden, scheiding)
 • pijnklachten
 • angsten
 • overbelasting
 • somberheid
 • werkproblemen
 • eetproblemen
 • onzekerheid
 • slaapproblemen
 • assertiviteitsproblemen etc.
 • hoogsensitiviteit