Indien u een klacht heeft of u bent niet tevreden dan hoop ik dat we middels een gesprek dit kunnen oplossen. Indien u na dit gesprek niet tevreden bent, kunt u met onderstaande adressen telefonisch contact opnemen.

  • De klachtenregeling van het LVVP (Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten). Zie www.lvvp.nl voor meer informatie of bel met de LVVP-klachtfunctionaris van Klacht@Compagny : 088-2341606. U kunt mailen met LVVP@klachtcompagny.nl.
  • U kunt ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, bel 070- 381 37 00.