Algemene voorwaarden

Er wordt bij elke behandeling een dossier aangelegd. Deze wordt 20 jaren bewaard. De praktijk werkt met digitale dossiers.

Uw huisarts wordt geïnformeerd over uw behandeling bij het begin en aan het einde van de behandeling. (Indien u hier niet mee akkoord gaat kunt u dit aangeven, dan wordt dit genoteerd in het dossier).

De behandelaar is verplicht tot geheimhouding. Indien derden gegevens opvragen,  wordt er schriftelijk aan u toestemming gevraagd. U heeft recht om de gegevens van te voren met de behandelaar door te nemen. Gezien de behandelaar een een behandeling met u aangaat, is een behandelaar geen objectieve beoordelaar. De LVVP (beroepsvereniging) adviseert aan psychologen/behandelaren geen uitspraken te doen over diagnoses en prognoses indien een instantie hier om vraagt.

U kunt altijd uw afspraak afzeggen of verzetten, mits u dit minimaal 24 uur van te voren doet. Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. De kosten zijn 45 euro voor een te late afmelding. Deze krijgt u niet vergoed bij uw zorgverzekeraar. Bij ziekte graag voor 8.30 uur afmelden.

U dient zelf na te gaan hoe u verzekerd bent voor de behandeling start. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de vergoedingen. De nota gaat meestal rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

U kunt bij de praktijk navraag doen wat een consult kost indien u aan het maximale aantal sessies zit, of indien u ervoor kiest om de gesprekken zelf te bekostigen. Dit bedrag kan per kalenderjaar veranderen. Voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.  Houdt u wel rekening met uw eigen risico.